Styropianowe kliny dachowe
EPS 100 λ 36

Knauf Therm - styropianowe kliny dachowe
Kategorie: Styropian na dach

TEN PRODUKT JEST DEDYKOWANY DO

Wykonanie spadków na dachach płaskich o kącie nachylenia do 25°
Docieplenie powierzchni dachu pod dowolną warstwą hydroizolacji

ZASTOSOWANIE SPADKÓW DACHOWYCH ZAPOBIEGA

  • spiętrzaniu wody i powstawaniu zastoin
  • zaleganiu kurzu, mułu i w wyniku tego rozwojowi glonów i życia biologicznego
  • korozyjnemu oddziaływaniu mikroorganizmów

OZNACZENIE WEDŁUG NORMY

Styropianowe kliny dachowe są produkowane według normy EN 13163:2012 + A1:2015 i oznaczane kodem:

EPS 100: EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-TR150

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Styropianowe kliny spadkowe przeznaczone do profilowania powierzchni dachów płaskich. To specjalistyczny produkt realizowany na zamówienie Klienta na podstawie dostarczonego projektu dachu z zaznaczonym sposobem odwodnienia oraz projektowanym spadkiem. Na życzenie Klienta kliny laminujemy papą.

Opracowanie rysunków i dokumentacji na podstawie dostarczonego projektu dachu oraz wycięcie i oznakowanie elementów umożliwiające łatwy montaż na miejscu budowy.

Typy klinów:

  • korytkowe
  • płaskie
  • grzbietowe
  • specjalne
Typ EPS EPS 100
λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,036
Wymiary [mm] Zgodnie ze specyfikacją Klienta
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (kPa) CS(10)100 (≥ 100)
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 150 ( ≥ 150 )
Gdzie kupić?
Inne produkty z kategorii: Styropian na dach