Pro
Parking/Fundament
EPS 200 λ 33

TEN PRODUKT JEST DEDYKOWANY DO

  • izolacja termiczna podłóg pod podkładem posadzkowym, silnie obciążona,
  • izolacja termiczna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciążona,
  • izolacja termiczna na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką,
  • izolacja termiczna stropodachów i dachów z możliwością parkowania,
  • izolacja termiczna podłóg nad podkładem z płyt prefabrykowanych,
  • izolacja termiczna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ociepleń (BSO),
  • izolacja termiczna podziemnych elementów konstrukcyjnych: ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwilgociową,
  • izolacja termiczna fundamentów do 6 metrów poniżej poziomu gruntu.

OZNACZENIE WEDŁUG NORMY

Płyty styropianowe KNAUF Therm PRO Parking/Fundament EPS 200 λ 33 wyprodukowane są zgodnie z europejską normą EN 13163:2012 + A1:2015, według której oznaczone są następującym kodem:

EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

λ D Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,033
Kształt krawędzi prostokątny
Wymiary 1000 x 500mm max
wym.: 4000 x 1200mm
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym (kPa) CS(10)200 (≥ 200)
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 250 (≥ 250)
Gdzie kupić?
Inne produkty z kategorii: Styropian fundamentowy