Dołącz do programu Czyste Powietrze i skorzystaj z dofinansowania

Cel programu​

Program Czyste Powietrze obowiązuje od 19 września 2018.

Celem programu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Knauf Therm jako czołowy producent styropianu do ociepleń domów aktywnie zachęca do udziału w programie i poprawy termoizolacji domów. Z dotacji w ramach programu sfinansujesz zakup materiału dociepleniowego takiego jak styropian, a także wykonanie docieplenia na Twojej nieruchomości tym samym podnosząc jej wartość. Dzięki lepszej izolacji termicznej i wykorzystaniu odpowiedniej grubości styropianu można znacząco obniżyć koszty ogrzewania budynku i tym samym ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Prawidłowe ocieplenie przynosi zatem wymierne korzyści ekonomiczne, jednocześnie przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.  

program czyste powietrze
program czyste powietrze

Termoizolacja domu – jakie ma znaczenie dla jakości powietrza

Dzięki odpowiednio dobranej grubości termoizolacji budynku można zaoszczędzić nawet 20-35 proc. kwoty przeznaczanej na ogrzewanie domu rocznie. Wynik ten nie tylko przekłada się na oszczędności w kosztach eksploatacji budynku lecz również znacząco oddziałuje na poprawę jakości powietrza. Ciepło jest wytracane przez wszystkie przegrody budowlane, jednak najwięcej energii ucieka przez ściany, które bez odpowiedniej izolacji szybko się wychładzają.

Cezary Bieżoński Product Manager Knauf Therm podkreśla:

„Niestety w Polsce jest jeszcze dużo domów cechującym się bardzo słabym standardem energetycznym. Im gorszy jest standard energetyczny budynków, tym więcej paliw trzeba spalić zanieczyszczając powietrze. Angażując się w Program Czyste Powietrze chcemy zwiększyć świadomość właścicieli domów jednorodzinnych, jak ważną rolę odgrywa odpowiednia termoizolacja budynku. Niestety w Polsce wciąż dużo osób sięga po najtańsze rozwiązania ogrzewania domów przyczyniając się tym samym do zwiększenia emisji zanieczyszczeń i szkodliwych związków do atmosfery. Dzięki odpowiednio dobranej termoizolacji możemy wyeliminować ten problem na stałe działając na rzecz poprawy jakości życia nie tylko samych właścicieli domu lecz całego otoczenia.”

Aby sprawdzić jaką grubość termoizolacji należy dobrać do grubości muru możesz skorzystać z kalkulatora Programu Czyste Powietrze.

Kto może skorzystać z dofinansowania

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dochód roczny właścicieli nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. Jak zapowiada rząd w ciągu 10 lat planuje przeznaczyć na dofinansowania 103 mln zł.

Program zakłada 3 możliwe formy dofinansowania:

  • Dotację, której kwota maksymalnie może wynosić 37 000 (od 1 lipca 2021 r. kwota została podwyższona z 30 000 zł)
  • Pożyczkę dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów
  • Dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Zmiany w  „Programie Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

W programie wprowadzono 3 istotne zmiany dla Beneficjentów. Przede wszystkim została podwyższona kwota maksymalnego dofinansowania z 30 000 zł na 37 000 zł. Dotychczas miesięczny próg dochodowy dla właścicieli lub współwłaścicieli domów nie mógł przekroczyć kwoty 1400 zł/os., obecnie został podniesiony do 1564 zł/os. To samo dotyczy jednoosobowych gospodarstw. W ich przypadku kwota została zwiększona z 1960 zł na 2189 zł.

Kolejną zmianą objęte zostało dofinansowanie na kotły węglowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach Programu będzie możliwy tylko do końca 2021. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o dofinansowanie będzie musiała przedstawić dokumenty potwierdzające montaż i instalację kotła na węgiel do 31 grudnia 2021.

Osoby składające wniosek od 1 lipca 2021 r. mogą ubiegać się również o większe niż dotychczas wsparcie na zakup kotła na pellet o wyższym standardzie. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) oraz 12 tys. dotacji w przypadku podwyższonego poziomu (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić ten formularz. Realizacja programu przewidziana jest do 2029 r.

Sprawdź jakie produkty ze styropianu możesz zakupić, dzięki dotacji z programu „Czyste Powietrze”.