Dołącz do programu Czyste Powietrze i skorzystaj z dofinansowania

Cel programu​

Program Czyste Powietrze obowiązuje od 19 września 2018.

Celem programu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Knauf Therm jako czołowy producent styropianu do ociepleń domów aktywnie zachęca do udziału w programie i poprawy termoizolacji domów. Z dotacji w ramach programu sfinansujesz zakup materiału dociepleniowego takiego jak styropian, a także wykonanie docieplenia na Twojej nieruchomości tym samym podnosząc jej wartość. Dzięki lepszej izolacji termicznej i wykorzystaniu odpowiedniej grubości styropianu możesz znacząco obniżyć koszty ogrzewania budynku i tym samym ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Prawidłowe ocieplenie przynosi zatem wymierne korzyści ekonomiczne, jednocześnie przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.  

program czyste powietrze
program czyste powietrze

Termoizolacja domu – jakie ma znaczenie dla jakości powietrza

Dzięki odpowiednio dobranej grubości termoizolacji budynku można zaoszczędzić nawet 20-35 proc. kwoty przeznaczanej na ogrzewanie domu rocznie. Wynik ten nie tylko przekłada się na oszczędności w kosztach eksploatacji budynku lecz również znacząco oddziałuje na poprawę jakości powietrza. Ciepło jest wytracane przez wszystkie przegrody budowlane, jednak najwięcej energii ucieka przez ściany, które bez odpowiedniej izolacji szybko się wychładzają.

Cezary Bieżoński Product Manager Knauf Therm podkreśla:

„Niestety w Polsce jest jeszcze dużo domów cechującym się bardzo słabym standardem energetycznym. Im gorszy jest standard energetyczny budynków, tym więcej paliw trzeba spalić zanieczyszczając powietrze. Angażując się w Program Czyste Powietrze chcemy zwiększyć świadomość właścicieli domów jednorodzinnych, jak ważną rolę odgrywa odpowiednia termoizolacja budynku. Niestety w Polsce wciąż dużo osób sięga po najtańsze rozwiązania ogrzewania domów przyczyniając się tym samym do zwiększenia emisji zanieczyszczeń i szkodliwych związków do atmosfery. Dzięki odpowiednio dobranej termoizolacji możemy wyeliminować ten problem na stałe działając na rzecz poprawy jakości życia nie tylko samych właścicieli domu lecz całego otoczenia.”

Aby sprawdzić jaką grubość termoizolacji należy dobrać do grubości muru możesz skorzystać z kalkulatora Programu Czyste Powietrze.

Kto może skorzystać z dofinansowania

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dochód roczny właścicieli nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł. Jak zapowiada rząd w ciągu 10 lat planuje przeznaczyć na dofinansowania 103 mln zł.

Program zakłada 3 możliwe formy dofinansowania:

  • Dotację
  • Pożyczkę dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów
  • Dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Od 3 stycznia 2023 r. obowiązują nowe warunki w „Programie Czyste Powietrze”.

Program jest podzielony na 3 części:

– Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (maksymalna kwota dotacji na kompleksową termomodernizację z instalacją PV to 66 000 zł, a bez instalacji PV to 60 000 zł).

– Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (maksymalna kwota dotacji na kompleksową termomodernizację z instalacją PV to 99 000 zł, a bez instalacji PV to 90 000 zł).

– Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (maksymalna kwota dotacji na kompleksową termomodernizację z instalacją PV to 135 000 zł, a bez instalacji PV to 120 000 zł).

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, mogą otrzymać dofinansowanie na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać najwyższe przysługujące mu dofinansowanie. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu.  


Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie. Inwestycja ma zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:  

– o minimum 40% lub

– do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok). 

Szczegółowe informacje o programie i kryteriach, które należy spełniać znajdują się na dedykowanej stronie programu.


Aby złożyć wniosek, należy wypełnić ten formularz. Realizacja programu przewidziana jest do 2029 r.

Sprawdź jakie produkty ze styropianu możesz zakupić, dzięki dotacji z programu „Czyste Powietrze”.