Dla jakich budynków wymagany jest CERTYFIKAT ENERGETYCZNY?

29 października 2020

Według obowiązujących przepisów Certyfikat Energetyczny posiada wymagania praktycznie dla każdego nowego budynku. Zastrzega się kilka typów wymienionych we właściwym rozporządzeniu (m.in. budynki zabytkowe, miejsca kultu i kilka innych, nielicznych wyjątków). Każdy budynek, aby mógł zostać odebrany i przekazany do eksploatacji, musi posiadać aktualne świadectwo energetyczne. Okres ważności certyfikatu to 10 lat od daty jego wystawienia.

Certyfikacji podlegają również budynki poddawane termomodernizacji (ocieplane). W tym przypadku egzekwowanie posiadania certyfikatu przez nadzór budowlany jest utrudnione.
Certyfikat energetyczny powinny posiadać również wszystkie budynki, lokale. Bez względu czy są sprzedawane, wynajmowane, dzierżawione itp. Również w tym przypadku ustawodawca nie zawsze skutecznie egzekwuje konieczność posiadania certyfikatu. To znaczy np.: nie jest on wymagany przez notariusza podczas zawierania umowy kupna nieruchomości. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że brak przekazania certyfikatu podczas zawierania umów związanych z nabywaniem, wynajmem, dzierżawą nieruchomości i lokali, może być traktowany jako wada prawna.. Ponadto może stanowić podstawę do unieważnienia ww. transakcji lub zmiany jej warunków cenowych.

W lipcu 2014 roku Sejm RP przyjął Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Są w niej doprecyzowane nowe wymogi dotyczące certyfikacji energetycznej. Między innymi brak konieczności certyfikatu dla domów budowanych samodzielnie (system gospodarczy) przez inwestorów na własne potrzeby (czyli nie na sprzedaż, wynajem, użytkowe itp.). Ustawa zawiera też znaczne zaostrzenie rygorów konieczności posiadania certyfikatu energetycznego. Podczas wszelkich transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. Przepisy zmienione wynikające z ustawy o OZE, wejdą w życie 6 miesięcy po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (wcześniej muszą być zaakceptowane przez Prezydenta RP). Do tego momentu obowiązują obecne regulacje prawne. Czyli tzw. certyfikat dla budynków budowanych samodzielnie jest wymagany przez Nadzór Budowlany.

Przeczytaj również o tym czym różni się Certyfikat Energetyczny od Projektowanej Charakterystyki Energetycznej