Zmiany w programie Czyste Powietrze

izolacja termiczna, ocieplenie
7 maja 2024
Logotyp programu Czyste Powietrze

Od kwietnia bieżącego roku obowiązywać zaczęły zmiany w programie Czyste Powietrze, które dotyczą dofinansowania pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie, a także kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze obowiązuje w naszym kraju od 19 września 2018 roku. Jego głównym założeniem jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program realizowany jest poprzez dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków, a także wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające wszelkie normy.

Program Czyste Powietrze podlega Ministerstwu Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego celem jest skuteczne wspieranie wszelkich działań na rzecz środowiska.

Maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji na termomodernizację bądź nowe źródło ciepła wynosić może aż 136 200 zł. Sumaryczny budżet programu wynosi z kolei 103 miliardy zł.

Najnowsze zmiany w programie Czyste Powietrze

Lista ZUM

Nowowprowadzone zmiany w programie Czyste Powietrze zakładają, że wnioskodawcy, aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie, będą musieli dokonać wyboru pompy ciepła, kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet tylko spośród tych wpisanych na listę ZUM. Regulacja ta ma na celu ochronę wnioskodawców ograniczając tym samym nieuczciwe praktyki dotyczące sprzedaży nieefektywnych urządzeń. 

Co więcej, sprzedawcy pomp ciepła zobligowani są uzupełnić dokumentację techniczną o raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Obowiązek ten nie dotyczy natomiast sprzedawców dwóch wymienionych wcześniej rodzajów kotłów grzewczych.

Najwyższe dofinansowanie (trzecia część programu Czyste Powietrze)

Następna wprowadzona zmiana do programu dotyczy wnioskowania w ramach trzeciej części programu, a więc tej przeznaczonej dla beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o najwyższe dofinansowanie. Od teraz beneficjent, który skorzysta z części trzeciej, a więc będzie ubiegał się maksymalną dotację, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach pierwszej części programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Pełnomocnictwo

Jeśli wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze składany jest obecnie przez pełnomocnika, to obligatoryjną częścią pełnomocnictwa jest własnoręczny podpis wnioskodawcy poświadczonym notarialnie.

Ramy czasowe zmian w programie Czyste Powietrze

Wprowadzone zmiany weszły w życie 22 kwietnia 2024 roku, podczas gdy odnoszący się do nich okres przejściowy trwać będzie do 13 czerwca 2024 roku (włącznie).

Wsparcie ze strony Banku Światowego

18 kwietnia 2024 roku Polska zawarła z Bankiem Światowym umowę o pożyczce oraz wsparciu doradczym ekspertów dot. programu Czyste Powietrze. W ramach podpisanego porozumienia Polsce zostanie udzielona pożyczka na okres do 5 lat (2022-2027) w wysokości 250 mln euro, a także wiedza doradcza ekspertów Banku Światowego, dotycząca skutecznej realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Zapoznaj się z pozostałymi wpisami na blogu

Izolacja termiczna w budynkach zabytkowych

23 kwietnia 2024

Zabytkowe budynki w prawie budowlanym posiadają unikalny status. Podlegają one specjalnej[…]

Badania termowizyjne a efektywne ocieplenie domu

5 kwietnia 2024

W dzisiejszych czasach, kiedy efektywność energetyczna jest kluczowa dla oszczędności i komfortu w domu,[…]

Jak przechowywać styropian grafitowy?

26 marca 2024

Styropian to najbardziej popularny materiał ociepleniowy w budownictwie. Powszechnie wykorzystywany jest on nie tylko[…]

Wróć do listy wpisów na blogu