Izolacja fundamentów budynku podpiwniczonego – o czym trzeba pamiętać

29 października 2020

Izolacja fundamentów w piwnicy

Izolacja fundamentów w piwnicy jest istotnym elementem ocieplenia domu. Rozwiązanie tego elementu budowlanego, wymaga przestrzegania dwóch podstawowych zasad. Po pierwsze zapewnienia właściwego obszaru izolacji, tak, aby ograniczyć strefę występowania ujemnej temperatury. Po drugie zapewnienia ciągłości termo i hydroizolacji. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę różne środowiska pracy materiału izolacyjnego (nadziemna i podziemna), a także sposoby jego wykończenia – dociążenia.

Błędy popełniane podczas izolacji fundamentów

Pod względem termicznym błędy, jakie mogą być popełniane podczas izolacji fundamentów w piwnicy. Między innymi to brak izolacji w gruncie, zbyt mała jej grubość lub też jej nieciągłość. Konsekwencje takich błędów są następujące:

  • Za mała głębokość wprowadzenia izolacji do gruntu powoduje obniżenia temperatury przegrody w części podziemnej. A co za tym idzie obniżenie temperatury ściany części mieszkalnej. Niestety głębokość i grubość izolacji nie są wartościami stałymi, gdyż na ich parametry mają wpływ takie czynniki jak: materiał ścienny, lokalizacja obiektu – strefa klimatyczna, rodzaj gruntu, wysokość poziomu „0” w stosunku do przylegającego terenu, a także przeznaczenie pomieszczenia piwnicznego tzn. ogrzewane lub nie.
  • Niewłaściwa (mała) grubość izolacji powoduje obniżenie temperatury przegrody w części podziemnej, a co za tym idzie obniżenie temperatury ściany części mieszkalnej. Niestety w niektórych przypadkach grubość ta wynika z ograniczeń materiałowo-konstrukcyjnych. Zastosowanie bowiem w części nadziemnej warstw materiałowych o wysokim oporze cieplnym powoduje, że nie jest „opłacalne” wykonanie dodatkowych warstw izolacyjnych. To z kolei skutkuje faktem, że część podziemna, aby nie tworzyć cokołu wysuniętego. Musi zostać wykonana z przemieszczeniem (mimośród obciążenia ścian) lub zostać pocieniona i wykonana z materiału o znacznie niższych parametrach termicznych, jakim jest np. beton. Problem ten narasta podczas projektowania i wykonywania ścian nadziemnych o małej lub braku dodatkowej izolacji termicznej. Dodatkowo prace przy realizacji tego elementu są najczęściej dzielone na dwa albo trzy etapy. Izolację ścian piwnic do poziomu gruntu, izolację ścian nadziemnych do poziomu cokołu. A także trzeci etap uzupełnienie części cokołowej. W tym przypadku dochodzi do co najmniej jednego liniowego przerwania ciągłości izolacji z racji problemów wykonawczych.

Powyższych problemów można w dużej mierze uniknąć, stosując rozwiązania, które opracowali producenci materiałów izolacyjnych, w tym KNAUF Industries. W katalogu rozwiązań mają Państwo gotowe rozwiązania tego detalu wraz z informacją o wskazanych do zastosowania materiałach izolacyjnych KNAUF Therm.