Styropian – najbardziej zrównoważony materiał ociepleniowy

deklaracja środowiskowa, ekologia, ocieplanie domu styropianem
13 stycznia 2022
ocieplenie domu styropianem Knauf

Popularność płyt EPS jako materiału termoizolacyjnego wynika z jego trwałości, korzystnego stosunku ceny do jakości oraz wysokiej efektywności. To również jedno z najbardziej ekologicznych i przyjaznych dla zdrowia rozwiązań budowlanych, co potwierdza opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej Deklaracja Środowiskowa II Typu dla styropianowych płyt budowlanych produkowanych przez firmy wchodzące w skład Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

montaż styropianu grafitowegoStyropian budowlany znajduje dziś zastosowanie podczas prac ociepleniowych aż w 60% przypadków, co oznacza że jest najchętniej stosowanym materiałem termoizolacyjnym. Nic w tym dziwnego – za jego wyborem przemawia wiele argumentów, takich jak łatwość stosowania, wysoka żywotność szacowana nawet na kilkadziesiąt lat oraz niski koszt inwestycyjny w porównaniu do oszczędności. Niektórzy inwestorzy zastanawiają się jednak nad wpływem styropianu, jako tworzywa sztucznego, na zdrowie i środowisko. Podczas badań przeprowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej dowiedziono, że płyty EPS nie wydzielają formaldehydu, zaś wytwarzane przez nie emisje innych lotnych związków organicznych czy pyłów PM 2,5 oraz PM 10 są minimalne. Co więcej, są w pełni przyjazne środowisku w całym cyklu życia, gdyż obniżają zapotrzebowanie budynków na energię, ograniczając tym samym emisje CO2 i w pełni podlegają recyklingowi. Pozytywna weryfikacja tych stwierdzeń stała się podstawą do wystawienia Deklaracji Środowiskowej II Typu zgodnie z normą PN-EN ISO 14021:2016-06 na okres trzech lat. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, do którego należy firma Knauf Industries Polska, producent styropianu Knauf Therm. O potwierdzonych właściwościach będą informować odpowiednie stwierdzenia wraz ze znakiem ITB EKO Przyjazny wyrób umieszczane na opakowaniach wyrobów wszystkich firm należących do PSPS .

ITB EKO - przyjazny wyrób

Przyjazny dla zdrowia użytkownika i wykonawcy

W budynkach spędzamy zdecydowaną większość czasu, dlatego zwłaszcza obecnie tak dużo uwagi przykłada się do stosowania materiałów budowlanych i artykułów wyposażenia, które nie emitują szkodliwych substancji mogących przyczynić się do syndromu chorego budynku. Skutkiem długotrwałej ekspozycji na wysokie stężenia substancji takich, jak formaldehyd czy inne LZO/VOC może być złe samopoczucie, a wręcz pogorszenie stanu zdrowia. Badania laboratoryjne przeprowadzone w ITB na wybranych próbkach EPS w rzeczywistych zastosowaniach wewnątrz pomieszczeń wykazały, że po 28 dniach od aplikacji płyt styropianowych na wszystkie przegrody emisja formaldehydu jest minimalna lub nie występuje. Natomiast w przypadku zastosowania wełny mineralnej nieznacznie przekroczono dopuszczalne wartości współczynnika EU-LCI stosowanego w UE do oceny emisji LZO z wyrobów budowlanych. Średnie stężenie formaldehydu w próbce powietrza z komory ze styropianem EPS wynosiło od 0 do 9 μg/m3, podczas gdy w przypadku komory z wełną mineralną – od 27 do 42 μg/m3, przy dopuszczalnym stężeniu 50/100 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Również badanie przeprowadzone metodą chromatografii gazowej wykazało, że w przypadku zastosowania wyrobów z EPS na podłodze i suficie nie przekroczono rekomendowanej wartości współczynnika EU-LCI, zaś stężenia innych związków LZO są niskie lub śladowe.

Poznaj trendy zrównoważonego budownictwa. 

Wynika to z faktu, że do produkcji płyt EPS stosuje się obecnie czysty polistyren bez dodatkowych domieszek w postaci np. uniepalniaczy (HBCDD), a około 98% jego objętości stanowi powietrze. Styropian EPS jest również przyjazny dla zdrowia wykonawców, gdyż podczas montażu uwalnia znacznie mniej pyłów niż wskazują przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy. Potwierdziło to badanie polowe, podczas którego mierzono stężenie frakcji PM 2,5 oraz PM 10 od etapu przed rozpakowaniem aż po kołkowanie i docieranie. Po uśrednieniu wszystkich wyników okazało się, że EPS powoduje ponad 25 krotnie mniejszą emisję pyłu PM 2,5 i ponad 16 krotnie mniejszą emisję pyłu PM 10 niż wełna mineralna. Płyty styropianowe Knauf Therm posiadają również Atest Higieniczny PZH stwierdzający, że nie wpływają one negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko.

Przeczytaj również: Styropian – jakie ma zalety?

Ekologiczny w całym cyklu życia

Technologia produkcji, doskonałe parametry i pełna przydatność do wtórnego wykorzystania sprawiają, że płyty EPS są przyjazne środowisku w całym cyklu życia, czyli od wytworzenia poprzez zastosowanie aż po rozbiórkę. Zastosowanie płyt EPS do ocieplenia ścian zewnętrznych w przykładowym budynku o powierzchni 5180 m2 pozwala zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię aż o 20,5%, co przekłada się na obniżenie emisji CO2 o 33,1 tony! Taki efekt udało się uzyskać dzięki znaczącej poprawie współczynnika przenikania ciepła dla ściany U z 1,736 W/m2K do poziomu wymaganego obecnie w nowych budynkach, czyli 0,2 W/m2K. Płyty EPS pozwalają bez trudu osiągnąć doskonałe efekty przy niewielkich grubościach warstwy ocieplenia ze względu na najlepszy parametr współczynnika przewodzenia ciepła, który w przypadku płyt grafitowych może wynosić nawet 0,031 W/mK. Kolejnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem płyt EPS jest możliwość poddania ich recyklingowi w 100% i powtórnego wykorzystania w budynkach. Surowiec ten jest bowiem łatwy do zidentyfikowania i wyodrębnienia podczas prac rozbiórkowych.

Firma Knauf Industries działając w ramach PSPS będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów EPS (EUMEPS), bierze udział w branżowej inicjatywie na rzecz stworzenia szerokiego programu recyklingu styropianu. Stowarzyszenie zobowiązało się do podniesienia współczynnika recyklingu produktów z EPS aż do 46% oraz jest aktywnym członkiem sojuszu Circular Plastics Alliance. Inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską zmierza do zwiększenia udziału tworzyw z recyklingu w nowych produktach do 10 mln ton w 2025 roku. Płyty EPS marki Knauf Therm zawierają surowiec pochodzący z recyklingu, a ich produkcja przebiega z dbałością o jakość przy minimalizacji strat.

Fabryki, w których są wytwarzane, wdrożyły System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, co stanowi gwarancję zachowania wszelkich wymaganych procedur i dobrych praktyk w tych zakresach. Warto dodać, że płyty styropianowe produkowane przez wszystkich członków PSPS uzyskały w tym roku także Deklarację Środowiskową III Typu zgodnie z normami PN-EN ISO 14025 i PN-EN 15804+A1, która dodatkowo potwierdza, że są one ekologiczne w całym cyklu życia, od pozyskania surowców poprzez produkcję, transport, montaż i użytkowanie aż po recykling. W dokumencie wystawionym przez Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB kompleksowo przeanalizowano kwestie takie, jak energochłonność procesów produkcyjnych, zużycie wody oraz ilości i właściwości wytwarzanych odpadów.

Tutaj pobierzesz deklaracje środowiskowe Knauf Therm.

Zapoznaj się z pozostałymi wpisami na blogu

EPS 200, EPS 300, EPS 740 w Knauf Therm

19 czerwca 2024

Knauf Therm poszerza swoją ofertę produktową o bloki EPS (styropianowe), a dokładnie[…]

O czym należy pamiętać podczas montażu styropianu?

10 czerwca 2024

Aby zapewnić skuteczną termoizolację budynkom, należy nie tylko zadbać o to, aby materiał ociepleniowy[…]

Zmiany w programie Czyste Powietrze

7 maja 2024

Od kwietnia bieżącego roku obowiązywać zaczęły zmiany w programie Czyste Powietrze,[…]

Wróć do listy wpisów na blogu