Co oznacza WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ (lambda), który jest umieszczany na opakowaniu styropianu?

26 września 2020

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda – λ, jest stałą cechą (właściwością) materiału budowlanego, np. styropianu. Określa czy materiał przewodzi ciepło dobrze czy też słabo – tzn. jest izolatorem.
Definicyjnie, λ określa ilość ciepła (Q), jaka przenika przez materiał o grubości (d) 1 metra i przekroju (A) 1m2, pod wpływem różnicy temperatur (ΔT) równej 1 stopień Kelwina w czasie (t) 1 sekundy.

Wzór podstawowy:

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ, jest określana na podstawie badań laboratoryjnych. Wykonywanych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Wartość tą deklaruje producent materiałów budowlanych i jest ona umieszczana na opakowaniu styropianu.

Gęstość styropianu

Jako cecha materiału jest ona zależna również m.in. od jego gęstości oraz porowatości.
W celu uzyskania dobrej izolacyjności przegród budowlanych, a tym samym w celu ograniczenia strat energii, należy stosować jako izolację cieplną. Materiały o jak najniższej wartości współczynnik przewodzenia ciepła – λ.

Styropian Knauf Therm oferowany przez KNAUF Industries posiada bardzo dobre (niskie) wartości współczynnika λ – w zakresie od 0,031 do 0,042.

 

Nowe płyty ETIXX Fasada λ 31

Opracowana w laboratoriach marki Knauf Therm grafitowa płyta izolacyjna ETIXX Fasada λ 31 to propozycja dla budownictwa wysoko energooszczędnego i pasywnego. Ponadto nadaje się do budownictwa tradycyjnego, w którym wymagany jest wysoki standard wykonawstwa. Innowacyjna metoda produkcji polegająca na formowaniu płyt w prasie sprawia, że posiadają one proste krawędzie i płaską powierzchnię. Starannie opracowany wsad surowcowy z domieszką kompozytu grafitu oraz optymalna gęstość 13,5 kg/m3 sprawiają, że płyty EPS Knauf Therm ETIXX cechują się najlepszym w swojej klasie współczynnikiem przewodzenia ciepła λD=0,031 W/mK. Żłobienia na powierzchni płyty poprawiają znacznie stabilność wymiarową materiału. Ponadto mają system pięciu trapezoidalnych rowków. Charakterystyczna gofrowana struktura płyty zapewniają optymalną przyczepność wszystkich warstw. Zarówno na wierzchu, jak i spodzie płyty ETIXX naniesiono oznaczenia pełniące funkcję instrukcji montażu. Płyty posiadają zwiększone wymiary 600×1200 mm. Występują w grubościach 120,150, 200, 250 lub 300 mm. Technologia ETIXX posiada Patent Europejski przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy.