Co to jest WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U oraz jaka jest jego zależność od współczynnika przewodzenia ciepła λ ?

26 września 2020

Sprawdź czym jest współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U, jest wielkością określającą jakość izolacyjności cieplnej całej przegrody budowlanej (np. ściana, dach itp.).Wg definicji współczynnik przenikania ciepła U jest odwrotnością oporu cieplnego przegrody (R)

Wzór podstawowy:

a więc zachodzi tu prosta zależność: im opór przegrody R (czyli jej izolacyjność) jest wyższy, tym współczynnik U jest mniejszy.

Opór cieplny przegrody budowlanej (R) jest sumą oporów jej poszczególnych warstw. Uzależnione są one od izolacyjności termicznej zastosowanych materiałów. Opór cieplny materiału jest więc zależny wprost od jego współczynnika λ, według wzoru:

Opór cieplny pojedynczej warstwy materiału:

gdzie: d- grubość warstwy, λ- współczynnik przewodzenia ciepła materiału

Oznacza to, że im większa grubość materiału oraz im niższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ, tym przegroda osiąga lepsze parametry izolacyjności cieplnej.
Z tego powodu ważne jest, aby jako izolację termiczną, stosować materiały o jak najniższej wartości λ oraz o możliwie jak największej ich grubości.

Zastosowanie dobrej jakości materiałów izolacyjnych (Gwarantowany Styropian KNAUF Therm) pozwala na osiągnięcie wysokiej oporności cieplnej przegrody R. Tym samym wartość współczynnika przenikania ciepła U przegrody jest niska. Jeżeli budynek posiada niskie wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych, to oznacza, że jest energooszczędny. A jego normalna eksploatacja powinna być niedroga. Zwykle wartość współczynnika przenikania ciepła U obliczana jest na podstawie informacji dotyczących materiałach budowlanych. Możemy je znaleźć w dokumentacji technicznej budynku. Graniczne (dopuszczalne) wartość współczynnika U określone są w przepisach budowlanych.

Dowiedź się więcej o wymaganiach dla izolacji cieplnej !