Domy energooszczędne o standardzie NF40 i NF15 – czym są?

dom, energia, energooszczędność
10 lutego 2023
domy energooszczedne czym sa

Zmniejszenie zużycia energii to temat, nad którym nieustannie dyskutuje się we wszystkich branżach. Pojęcie to wiąże się bowiem przede wszystkim ze zmniejszeniem stałych kosztów użytkowania, a także niesie ze sobą pozytywny wpływ na środowisko.

Sukcesywnie coraz większą popularność zyskują zatem projekty domów energooszczędnych oraz pasywnych. Warto przy tym podkreślić, że przy spełnieniu standardu energetycznego NF40 bądź NF15 istnieje możliwość ubiegania się o uzyskanie dotacji z budżetu państwa. Wobec tego liczba wykonywanych projektów w związku z budynkami tego typu stale rośnie.

Standardy energetyczne NF40 i NF15

NF40 i NF15 stanowią standardy dotyczące energochłonności budynków. Tym samym określają one sprecyzowane wymagania techniczne. Mimo iż są do siebie zbliżone, to należy zaznaczyć, że występują jednak pomiędzy nimi pewne różnice. NF40 odnosi się do domów energooszczędnych, których zapotrzebowanie na energię elektryczną nie jest większe niż 40 kWh na m2 w skali rocznej. NF15 służy z kolei określeniu domów pasywnych, w których zużycie prądu nie przekracza 15 kWh na m2 na rok.

Dla porównania warto zaznaczyć, że zużycie energii elektrycznej w tradycyjnym domu wynosi około 110 kWH. Budynki o standardzie NF40 lub NF15 są zatem znacznie bardziej ekonomiczne.

Dom energooszczędny i dom pasywny – czym się różnią?

Zarówno dom energooszczędny, jak i dom pasywny charakteryzują się mniejszym zużyciem energii elektrycznej niż w przypadku tradycyjnego budownictwa.obydwu typach konstrukcji występują takie źródła ogrzewania, które sprzyjają energooszczędności – np. panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Dom pasywny posiada jednak jeszcze zdecydowanie niższe zapotrzebowanie na energię niż dom energooszczędny. W związku z tym w większej mierze pozyskuje on ją z odnawialnych źródeł. Mowa tutaj na przykład o pozyskiwaniu jej z promieniowania słonecznego, ciepła ziemi, wiatru, wody czy biomasy.

Modern house

Dom energooszczędny i dom pasywny – zalety

Domy tego typu cechują się zmniejszonym zużyciem energii elektrycznej. Budynki te są także przyjazne środowisku naturalnemu. Tak więc, dom energooszczędny lub pasywny wiąże się ze zmniejszonymi kosztami utrzymania, a także mniejszą ilością wytwarzanych zanieczyszczeń. Wobec tego można się spodziewać, że inwestorzy coraz częściej decydować się będą na budowę domów spełniających standardy NF40 i NF15. Pomimo że koszt ich budowy jest większy niż zazwyczaj, to wraz z upływem czasu inwestycja ta się zwraca. Istotną rolę odgrywa przy tym oczywiście też aspekt proekologiczny.

Jak uzyskać dotacje do budowy domu?

Przede wszystkim, aby móc ubiegać się o potencjalne dofinansowanie z budżetu państwa do budowy domu energooszczędnego lub pasywnego, należy spełnić jeden z dwóch wyżej wspomnianych standardów energetycznych – NF40 lub NF15. Ponadto należy zastosować się do szeregu wytycznych takich jak: 

  • największa ekspozycja budynku na energię słoneczną musi być skierowana na południową elewację
  • zwarta i prosta bryła budynku
  • nieskomplikowany dach
  • konstrukcja musi być utworzona z materiałów cechujących się wysokimi parametrami termoizolacyjności np. ze spienionego polistyrenu (EPS)
  • drzwi i okna muszą cechować się podwyższonymi parametrami termoizolacyjności
  • energooszczędna instalacja grzewcza 
  • energooszczędny system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła
  • mostki termiczne powinny być zredukowane
  • brak tzw. martwych miejsc

Za udzielanie dotacji dla domów energooszczędnych oraz pasywnych odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w skrócie NFOŚiGW). W ten sposób fundusz ten zachęca inwestorów do budowy domów ekonomicznych w utrzymaniu i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ile wynosi dotacja do budowy domu energooszczędnego i pasywnego?

Dofinansowanie na dom energooszczędny lub pasywny, otrzymywane z budżetu państwa, może wynosić od 30 000 do 50 000 złotych – w zależności od typu budynku. Większe kwoty przyznawane są w przypadku domów pasywnych.

 

Przeczytaj również:

Zapoznaj się z pozostałymi wpisami na blogu

Styropian grafitowy – jak ważna jest lambda?

7 września 2023

Segmenty rynku budowlanego ewoluują pod wpływem różnorodnych czynników ekonomicznych, regulacyjnych, technologicznych[…]

Co to jest zielony dach?

29 sierpnia 2023

Terminem zielony dach określa się dach, którego warstwa wierzchniej strony[…]

Jakie są zalety styropianu grafitowego?

17 sierpnia 2023

Styropian grafitowy w branży budowlanej cieszy się dużą popularnością, która wciąż[…]

Wróć do listy wpisów na blogu