Technic
Fasada
EPS λ 40

KNAUF THERM Technic Fasada EPS λ 40

TEN PRODUKT JEST DEDYKOWANY DO

  • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO )
  • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką suchą”
  • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
  • wypełnienie dylatacji
  • izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  • ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych
  • izolacja cieplna loggi balkonowych
  • izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych

OZNACZENIE WEDŁUG NORMY

Płyty styropianowe KNAUF Therm TECH Fasada λ 40 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015

EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S2-P(5)-BS100-DS.(N)2-DS(70,-)1-TR100

Karta
techniczna
Knauf Therm Technic Fasada λ 40
Deklaracja właściwości
użytkowych
Aktualna Archiwalna
Katalogi
i broszury
Katalog Knauf Therm Broszura Knauf Therm
λ D Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,040
Kształt krawędzi prostokątny / frezowany
Wymiary 1000 x 500mm max
wym.: 4000 x 1200mm
Waga [kg/m3] 12,5
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 100 (≥100)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa) TR 100 (≥ 100)
Gdzie kupić?
Inne produkty z kategorii: Styropian elewacyjny