Jak dobrać izolację termiczną pod ogrzewanie podłogowe?

15 maja 2018
Jaki styropian pod ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe to rodzaj instalacji, w którym przeważająca część energii cieplnej jest przenoszona do pomieszczenia drogą promieniowania cieplnego. Aby odpowiedzieć na pytanie  jaki styropian pod ogrzewanie podłogowe wybrać, należy uwzględnić kilka czynników. W procesie ogrzewania podłogowego znaczącą rolę odgrywa izolacja termiczna układana pod instalacją. Zapewnia ona ukierunkowanie ciepła w górę i tym samym skuteczne ogrzewanie domu.

Grubość i parametry warstwy ocieplenia są uzależnione od miejsca montażu instalacji oraz projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Minimalne wymagania odnośnie oporu cieplnego termoizolacji i współczynnika przenikania ciepła U dla podłogi zostały zawarte w normie PN-EN 1264 „Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe” oraz w warunkach technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Termoizolacyjność nie jest jednak jedyną cechą, jaką należy kierować się, wybierając materiał izolacyjny. Równie ważna jest jego odporność na obciążenia, a także łatwość i elastyczność stosowania.

Jakie są wymagania prawne

Obecnie istnieją dwa akty prawne, które regulują stosowanie termoizolacji w ogrzewaniu podłogowym. Obydwa z nich uzależniają termoizolacyjność podłóg od ich umiejscowienia w budynku. Znacznie mniejszym rygorom podlegają przegrody poziome nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Gdyż wszelkie straty ciepła mogą być traktowane jako dodatkowe uzyski w innym pomieszczeniu. Szczególnej uwagi wymagają natomiast podłogi na gruncie, które mogą być potencjalnym źródłem strat energii do otoczenia. Zasadniczo szacuje się, że w domach z tradycyjnym ogrzewaniem straty ciepła przez podłogę na gruncie wynoszą zaledwie 10 %. Jednak w przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego różnica temperatur między otoczeniem zewnętrznym a podłogą wzrośnie, co przekłada się na większe ubytki energii.

Aktem, który bezpośrednio reguluje warunki stosowania termoizolacji w systemach grzewczych jest norma PN-EN 1264 „Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe”. Zgodnie z jej zapisami grubość i współczynnik lambda izolacji podłogi na gruncie powinny być dobrane tak, by wartość jej oporu wyniosła minimalnie R=1,25 m2K/W. Wielu specjalistów podkreśla jednak, że ta norma europejska uwzględnia temperatury zewnętrzne w przedziale od -5 do -15°C. Podczas gdy w Polsce projektowe temperatury zewnętrzne znajdują się w przedziale od -16 do -24 °C. Oznacza to, że wartość oporu i tym samym grubość izolacji pod ogrzewanie podłogowe powinny być nawet dwukrotnie większe. Wymóg ten można spełnić przy użyciu popularnie stosowanego styropianu EPS 80 o lambdzie 0,037 W/mK i grubości od ok. 8 do 10 cm.

Biorąc jednak pod uwagę stałe zaostrzanie się wymagań odnośnie energooszczędności warto przewidzieć lepszą ochronę cieplną. W obowiązujących warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podają minimalną wartość współczynnika przenikania ciepła U dla podłóg na gruncie na poziomie 0,3 W/m2K. Zwiększenie grubości izolacji może być problematyczne lub niemożliwe w przypadku istniejących budynków, jednak są dedykowane systemy termoizolacyjne, które posiadają znacznie lepszy parametr lambda, a dzięki temu zapewniają optymalną ochronę cieplną.

Ważne cechy termoizolacji

Najczęściej obecnie stosowanym rodzajem termoizolacji w ogrzewaniu podłogowym jest styropian EPS. Poddawany modyfikacjom mającym ułatwić montaż orurowani. Jak np. folia metalizowana z nadrukiem siatki czy wypustki umożliwiające mocowanie rur.

Największe znaczenie mają jednak parametry techniczne materiału, z którego są wykonywane płyty. Przede wszystkim zaleca się, by styropian miał odpowiednio wysoką gęstość i zwiększoną odporność na obciążenia mechaniczne, jakie wywiera orurowanie. Płyty styropianowe Knauf Therm Floor Heating EPS 200 λ 33 o gęstości 28 kg/m3 cechują się optymalnymi parametrami odporności na naprężenia ściskające na poziomie CS (10) = 200 kPa i wytrzymałości na zginanie BS na poziomie 250 kPa. Powierzchnia materiału została pokryta systemem wypustek i użebrowań pomiędzy nimi.

Parametry termoizolacji

Zapewnia to nie tylko trwałe mocowanie rur bez użycia akcesoriów montażowych, lecz także ich pełne zatopienie w warstwie wylewki. Płyty występują w grubościach 20 mm i 30 mm. Ponadto cechują się oporami cieplnymi na poziomie odpowiednio 0,55 i 0,85 m2K/W. Przy zastosowaniu płyt montażowych Knauf Therm Floor Heating o grubości 20 mm w połączeniu z termoizolacją podłogi na gruncie Knauf Parking/Fundament EPS 200 o współczynniku lambda 0,033 W/mK i grubości 60 mm można uzyskać taką samą wartość oporu cieplnego dla całej warstwy ocieplenia, jak w przypadku 90 mm zwykłego styropianu EPS 80 o lambdzie 0,037 W/mK. Tym samym grubość izolacji ulega zmniejszeniu. Co może być korzystne w przypadku budynków istniejących, gdzie nie przewidziano wcześniej takiej instalacji.

W nowym budownictwie zaleca się projektowanie podłoża pod ogrzewanie podłogowe z uwzględnieniem warstwy izolacji o całkowitej grubości 15 cm i więcej. Pozwala to na znaczną minimalizację strat ciepła i zapewnienie większej efektywności pracy systemu grzewczego.

***
O płytach Knauf Therm Floor Heating

Knauf Therm Floor Heating to specjalistyczne płyty izolacyjne do ogrzewania podłogowego. Płyty te są wytwarzane w technologii formowania w prasie. Zastosowana metoda produkcji sprawia, że płyty są wyposażane w specjalne wypustki o unikatowym kształcie. Dzięki temu zapewniają trwały montaż rur na zatrzask. Rozstaw i wysokość wypustek umożliwiają montaż rur o średnicach od 14 do 18 mm. Między wypustkami znajdują się specjalne żebrowania gwarantujące pełne zatopienie rur w wylewce. Krawędzie płyt zostały wyprofilowane w sposób umożliwiający łączenie ich „na zamek”. Płyty posiadają zwiększone wymiary 1100×700 mm. Występują w niewielkich grubościach podstawy 20 lub 30 mm (plus wypustki o wysokości 27mm). Doskonały współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie λD = 0,033. Pozwala on radykalnie ograniczyć straty energii do gruntu i zapewnić wysoką efektywność ogrzewania podłogowego.

Zapoznaj się z pozostałymi wpisami na blogu

Badania termowizyjne a efektywne ocieplenie domu

5 kwietnia 2024

W dzisiejszych czasach, kiedy efektywność energetyczna jest kluczowa dla oszczędności i komfortu w domu,[…]

Jak przechowywać styropian grafitowy?

26 marca 2024

Styropian to najbardziej popularny materiał ociepleniowy w budownictwie. Powszechnie wykorzystywany jest on nie tylko[…]

Najczęstsze błędy w ociepleniu styropianem

21 marca 2024

Skutecznie przeprowadzona termoizolacja budynku to klucz do zapewnienia ciepła w jego wnętrzu. Podczas[…]

Wróć do listy wpisów na blogu