Od kiedy świadectwa charakterystyki energetycznej będą obowiązkowe?

efektywność energetyczna, energia
17 lutego 2023
od kiedy swiadectwa charakterystyki energetycznej beda obowiazkowe

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków są od dłuższego czasu tematem wielu dyskusji. Jesienią zeszłego roku Pan Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która pozwala na wprowadzenie zapisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i dostosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie efektywności energetycznej. Już od 28 kwietnia 2023 r. każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Oczywiście, podobnie jak w przypadku innych dokumentów lub certyfikatów, będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami. Powstaje wiele pytań i wątpliwości, które postaramy się rozwiać w tym artykule.

  • Jak załatwić świadectwo charakterystyki energetycznej? 
  • Czy wszyscy właściciele mieszkań i lokali są zobowiązani do posiadania świadectw charakterystyki energetycznej?

Po co nam świadectwa charakterystyki energetycznej?

Celem wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynku jest przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej na temat oszczędzania energii. Efektywność energetyczna to w skrócie sposób przygotowania budynku do komfortowego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (cel mieszkalny lub usługowy), jednocześnie przy zadbaniu o wszystkie aspekty, dzięki którym zostanie zapewnione jak najmniejsze zużycie energii.

Dokument ten niejako ocenia budynek lub część budynku, wskazując jego roczne zapotrzebowanie na energię niezbędną zarówno do ogrzewania, oświetlenia i podgrzania wody. Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane także energetycznym paszportem nieruchomości, pozwala użytkownikowi domu lub lokalu ocenić koszty utrzymania. Z założenia świadectwo powinno przyczynić się do promowania budownictwa ekologicznegopoprawy efektywności energetycznej budynków już istniejących. Każdy właściciel lub najemca widząc realne zużycie energii, będzie dążył do zwiększenia efektywności energetycznej we własnym domu lub lokalu.

Więcej na temat jak zwiększyć efektywność energetyczną we własnym domu, znajdziesz tutaj.

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej będzie potrzebne?

Do czego jeszcze przyda się świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? Od 28 kwietnia stają się one dokumentem niezbędnym do sprzedaży nieruchomości lub zawarcia umowy najmu. Sporządzenie świadectwa musi zlecić właściciel lub zarządca budynku, osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu i inwestor, który chce zakończyć budowę, uzyskując pozwolenie na użytkowanie. Informacja o posiadanym świadectwie charakterystyki energetycznej musi również zostać zawarta w treści aktu notarialnego. W przypadku braku tego dokumentu notariusz jest zobowiązaniu pouczyć strony o przepisach dotyczących kary finansowej za niewypełnienie obowiązku. Ponadto dokument ten będzie również potrzebny inwestorom przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ustawodawca przewidział tutaj możliwość przesłania świadectwa w formie papierowej lub elektronicznej, przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej przyda się również, jeśli właściciel będzie ubiegał się o dofinansowanie pompy ciepła w swoim budynku.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Warunki dofinansowania do pompy ciepła 

Czy świadectwa charakterystyki energetycznej będą gdzieś rejestrowane?

Wszystkie świadectwa charakterystyki energetycznej znajdą się w centralnym rejestrze, każde z nich zostanie opatrzone numerem. Na pewno będzie to baza, która w przyszłości pozwoli organom państwowym uzyskać informacje na temat budynków mieszkalnych w Polsce, standardów wykonania i obecności na rynku nieruchomości budynków spełniających standardy budownictwa ekologicznego.  Być może będzie to w kiedyś podstawą do programów mających na celu polepszenie standardu energetycznego budynków lub jakichś form dofinansowania. Miejmy nadzieję, że to kolejne finansowe obciążenie będzie miało pozytywny oddźwięk w przyszłości.

Jaki jest koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Wydanie omawianego dokumentu wiąże się z kolejnym wydatkiem, który poniesie inwestor lub właściciel. W zależności od położenia nieruchomości, właściciel zapłaci za świadectwo charakterystyki energetycznej od 400 do 1000 . Przygotowanie dokumentu musi poprzedzić audyt, który może wykonać firma figurująca w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ważne jest również to, że informacje o uzyskanym świadectwie trzeba będzie umieszczać w reklamach dotyczących nieruchomości. Przygotowując opis lokalu lub domu do sprzedaży i najmu należy uwzględnić informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wydawane na okres 10 lat.

Czy wszyscy właściciele mieszkań i lokali są zobowiązani do posiadania świadectw charakterystyki energetycznej?

W przypadku budynków oddawanych do użytku – tak, ale istnieje jeden wyjątek, są nim domy o powierzchni nieprzekraczającej 70m2. Natomiast pozostałe nieruchomości istniejące, użytkowane przez właścicieli zostaną objęte tym obowiązkiem dopiero w momencie tzw. wprowadzenia ich do obrotu, czyli jeśli właściciel podejmie decyzję o najmie lub sprzedaży.

Zapoznaj się z pozostałymi wpisami na blogu

Badania termowizyjne a efektywne ocieplenie domu

5 kwietnia 2024

W dzisiejszych czasach, kiedy efektywność energetyczna jest kluczowa dla oszczędności i komfortu w domu,[…]

Jak przechowywać styropian grafitowy?

26 marca 2024

Styropian to najbardziej popularny materiał ociepleniowy w budownictwie. Powszechnie wykorzystywany jest on nie tylko[…]

Najczęstsze błędy w ociepleniu styropianem

21 marca 2024

Skutecznie przeprowadzona termoizolacja budynku to klucz do zapewnienia ciepła w jego wnętrzu. Podczas[…]

Wróć do listy wpisów na blogu