Ulga termomodernizacyjna – kiedy i komu przysługuje?

budownictwo, ocieplenie
29 stycznia 2024
podpisywany dokument

Przez termomodernizację budynku możemy bezpośrednio wpłynąć na zmniejszenie wysokości rachunków za ogrzewanie. Co więcej, dla opisanych w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju przedsięwzięć termomodernizacyjnych można uzyskać tak zwaną ulgę termomodernizacyjną. Z naszego artykułu dowiesz się wszelkich szczegółów na ten temat.

Ulga termomodernizacyjna – co to jest?

Na samym początku należy w sposób klarowny zdefiniować pojęcie „termomodernizacji”. Terminem tym określa się przedsięwzięcie, które ma doprowadzić do poprawy energooszczędności budynku, a więc mówiąc wprost – zwiększyć jego efektywność energetyczną.

Ulga termomodernizacyjna stanowi natomiast odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację wspomnianego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku przeznaczonym do zamieszkania.

Ulga termomodernizacyjna – komu przysługuje?

Z ulgi mogą skorzystać tylko właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy ponoszą wydatki na ich termomodernizację. Ulga nie dotyczy zatem budynków o charakterze przemysłowym czy mieszkań.

Warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) poprzez jedną z następujących form:

 • według skali podatkowej, 
 • według jednolitej stawki w wysokości 19% (tzw. podatek liniowy), 
 • według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota ulgi, którą może odliczyć podatnik wynosić może maksymalnie 53 tysiące złotych – w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, w przypadku których posiada status właściciela bądź współwłaściciela. Ponadto, gdy wydatki przewyższą dochód podatnika za dany rok podatkowy, istnieje możliwość odliczenia nadwyżki w następnych latach. Maksymalny okres odliczania wynosi 6 lat, począwszy od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Jakie rodzaje wydatków można odliczyć?

W Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku określony został wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które kwalifikują się do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Na liście znalazły się między innymi:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem (np. styropian), 
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, 
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego, 
 • pompa ciepła wraz z osprzętem, 
 • montaż pompy ciepła, 
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu, 
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 
 • wykonanie analizy termograficznej budynku, 
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,

itp.

Pełną treść Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku znajdziesz tutaj.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Wszystkie wydatki, które chcemy odliczyć musimy mieć jasno udokumentowane. Wymagana jest faktura wystawiona przez podatnika VAT czynnego. Podstawą do odliczenia może być także faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Zapoznaj się z pozostałymi wpisami na blogu

Europejski Zielony Ład a budownictwo

22 lutego 2024

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal), który został oficjalnie[…]

Z czym wiąże się druga nowelizacja dyrektywy EPBD UE?

6 lutego 2024

W grudniu 2023 roku Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie uzyskane[…]

Jak zwalczyć wilgoć w budynku?

11 stycznia 2024

Nadmierna wilgoć jest stosunkowo powszechnym zjawiskiem w budownictwie i stanowi nierzadko duży problem.[…]

Wróć do listy wpisów na blogu