Z czym wiąże się druga nowelizacja dyrektywy EPBD UE?

budownictwo, ocieplenie, termoizolacja domu
6 lutego 2024
flaga unii europejskiej powiewające na maszcie

W grudniu 2023 roku Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie uzyskane pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji i zużycia energii przez budynki na terytorium całej Unii Europejskiej. Wspomniane porozumienie wyraża się w postaci drugiej nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, nazywanej także dyrektywą EPBD. Co to oznacza w praktyce?

Czym jest dyrektywa EPBD?

Dyrektywa EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive), czyli akt prawa UE, na mocy którego państwa członkowskie organizacji zobowiązane są do wprowadzenia regulacji dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Pierwotny kształt dyrektywy został ustanowiony w 2010 roku, a w 2018 roku, na potrzeby zmieniającego się rynku energetycznego, wprowadzona została jej pierwsza nowelizacja. Wówczas uwzględniono, że termomodernizacja budynków powinna odbywać się w oparciu o nowe możliwości technologiczne.

Druga nowelizacja dyrektywy EPBD

Budownictwo stanowi kluczową branżę dla Unii Europejskiej w kwestii ogólnej dekarbonizacji i realizacji ustanowionej polityki klimatycznej. W takich okolicznościach naturalnym wydaje się dążenie przez organizację do wprowadzania systematycznych regulacji prawnych dotyczących tego sektora, który odpowiada za około 40% konsumpcji energii w UE. Jedną z nich jest właśnie druga nowelizacja dyrektywy EPBD, która nie tylko przyczyniać ma się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczeń, ale także do poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców UE. Druga nowelizacja dyrektywy EPBD określi dokładnie środki, za których sprawą państwa członkowskie będą mogły zwiększyć efektywność energetyczną budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tych o najgorszych parametrach termoizolacyjnych.

Kiedy druga nowelizacja dyrektywy EPBD wejdzie w życie?

Szacuje się, że druga nowelizacja dyrektywy EPBD zacznie obowiązywać od 2026 roku, bowiem w grudniu ubiegłego roku wynegocjowane zostało porozumienie pomiędzy Parlamentem a Radą. Wobec tego na wejście przepisów w życie trzeba będzie odpowiednio poczekać.

Założenia drugiej nowelizacji dyrektywy EPBD

Oto główne założenia nowelizacji dyrektywy EPBD:

  • Każde państwo członkowskie przyjmie własny sposób realizacji polityki w celu zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16% do 2030 roku i o 20-22 do 2035 roku
  • Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że co najmniej 55% spadku średniego zużycia energii pierwotnej w budownictwie zostanie osiągnięte przez renowację tych budynków, które cechują się najgorszymi parametrami termoizolacyjnymi
  • Wszystkie nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne będą musiały charakteryzować się zerową emisją z paliw kopalnych – od 1 stycznia 2028 roku w przypadku budynków publicznych oraz od 1 stycznia 2030 roku w przypadku wszystkich innych nowych budynków (z możliwością określonych zwolnień)
  • Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że nowopowstałe budynki są gotowe do wykorzystania energii słonecznej, co oznacza w praktyce przystosowanie do instalacji fotowoltaicznych lub termicznych
  • Państwa członkowskie we własnym zakresie wybierać będą budynki, których będą dotyczyć renowację na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej
  • W przypadku budynków niemieszkalnych, nowe przepisy wymagać będą wprowadzenia minimalnych standardów charakterystyki energetycznej
  • Państwa członkowskie będą miały możliwość zwolnienia niektórych kategorii budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z obowiązkowej termomodernizacji – w tym budynków historycznych czy domów wakacyjnych
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej w państwach członkowskich będą oparte na wspólnym szablonie opracowanym przez UE zakładającym wspólne kryteria
  • Państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia zabezpieczenia dla najemców z gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, których czynsz po renowacji znacznie wzrośnie

Dofinansowanie termomodernizacji budynków w Polsce

W Polsce działania wpisujące się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej w kwestii budownictwa realizowane za pośrednictwem programu Czyste Powietrze realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń produkowanych przez budynki oraz poprawa ich  efektywności energetycznej.

Przeczytaj więcej: Co to jest program Czyste Powietrze i jak z niego korzystać?

Zapoznaj się z pozostałymi wpisami na blogu

EPS 200, EPS 300, EPS 740 w Knauf Therm

19 czerwca 2024

Knauf Therm poszerza swoją ofertę produktową o bloki EPS (styropianowe), a dokładnie[…]

O czym należy pamiętać podczas montażu styropianu?

10 czerwca 2024

Aby zapewnić skuteczną termoizolację budynkom, należy nie tylko zadbać o to, aby materiał ociepleniowy[…]

Zmiany w programie Czyste Powietrze

7 maja 2024

Od kwietnia bieżącego roku obowiązywać zaczęły zmiany w programie Czyste Powietrze,[…]

Wróć do listy wpisów na blogu