Pro
Dach/Podłoga
EPS 100 λ 36

KNAUF THERM Pro Dach Podłoga EPS 100 λ 36

TEN PRODUKT JEST DEDYKOWANY DO

  • izolacja termiczna podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
  • izolacja termiczna podłóg pod podkładem posadzkowym
  • izolacja termiczna podłóg na gruncie
  • izolacja termiczna podłóg w systemach ogrzewania podłogowego
  • izolacja termiczna stropodachów pełnych
  • jako płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
  • izolacja termiczna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ociepleń ( BSO )

OZNACZENIE WEDŁUG NORMY

Płyty styropianowe KNAUF Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 λ 36 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015

EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS.(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-TR150

Dopuszczalne obciążenia użytkowe wg EN 13 163 zał. D.2 – 30kPa, t.j. 3000kg/m2

ΛD Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mxK)] ≤ 0,036
Kształt krawędzi prostokątny / frezowany
Wymiary 1000 x 500mm max
wym.: 4000 x 1200mm
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym (kPa) CS(10)100 (≥ 100)
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 150( ≥ 150)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych(kPa) TR 150( ≥ 150)
Gdzie kupić?
Inne produkty z kategorii: Styropian na dach