Jak zwalczyć wilgoć w budynku?

budownictwo, dom
11 stycznia 2024
zawilgocony róg ścian w budynku

Nadmierna wilgoć jest stosunkowo powszechnym zjawiskiem w budownictwie i stanowi nierzadko duży problem. Jej obecność wpływa na tworzenie się grzybów i pleśni, a więc nie tylko przyczynia się do nieestetycznego wyglądu ścian budynku, ale także do występowania ryzyka zagrożenia zdrowia. Jak zapobiec powstawaniu wilgoci i jak zwalczyć?

Przyczyny powstawania wilgoci

Wilgoć generuje się poprzez nadmierną ilość wody w powietrzu, a dokładniej poprzez kondensację pary wodnej. Może ona dostawać się do środka budynku zarówno z zewnątrz, jak i być wytwarzana wewnątrz – np. w wyniku codziennych aktywności takich jak kąpiel, pranie czy gotowanie. Warto przy tym też podkreślić, że do powstawania wilgoci przyczyniamy się także w nieznaczny sposób poprzez sam oddech. W takich okolicznościach, wszystkie budynki bez wyjątku są narażone na powstawanie i osadzanie się niepożądanej wilgoci.

Jak powstaje wilgoć?

Proces powstawania wilgoci rozpoczyna się w momencie wychłodzenia ściany. Przyczyny można szukać zarówno na zewnątrz budynku (wskutek nieodpowiedniej izolacji termicznej) bądź wewnątrz (wskutek nieefektywnego systemu wentylacji). Wówczas tworzą się warunki do powstania pary wodnej, która może ulec kondensacji. Aby tak się stało, wspomniana para wodna musi osiągnąć punkt rosy, a więc taką temperaturę, przy której gaz osiąga maksymalne nasycenie – wtedy inicjuje się proces skraplania. Temperatura poniżej punktu rosy umożliwia bowiem przemianę z postaci gazu w ciecz. W taki sposób w ścianie powstaje wilgoć, która prowadzić może do występowania grzybów i pleśni.

Gdzie najczęściej występuje wilgoć?

Wskutek powstawania mostków termicznych tworzy się możliwość osiągnięcia punktu rosy. Nadmierna wilgoć szczególnie występować może w okolicach okien, drzwi, ścian (przede wszystkim przy ich styku) i stropów. Do pomieszczeń, które są szczególnie narażone na to zjawisko należą głównie łazienka i kuchnia.

Skutki nadmiernej wilgoci w budynku

Przede wszystkim nadmierny poziom wilgoci w budynku prowadzi do powstawania pleśni i grzybów, co wywoływać może problemy zdrowotne, czego bez wątpienia nie należy lekceważyć. Długotrwałe i regularne przebywanie w pomieszczeniu, w którym znajdują się grzyby i pleśń stwarza możliwość nabawienia się alergii, chorób dróg oddechowych, zawrotów głowy czy nawet komplikacji związanych z cerą. Nadmiernie nagromadzona wilgoć wpływa także negatywnie na nasze samopoczucie – chociażby wskutek powstawania nieprzyjemnego zapachu stęchlizny.

Co więcej, wilgoć powoduje nieestetyczny wygląd budynku, który przejawia się uszkodzeniami ścian – najczęściej od wewnątrz. Przejawiają się one na przykład w postaci plam bądź zacieków. Sytuacja ta prowadzić może z kolei do odchodzenia tynków czy tapet ze ściany, a nawet pojawienia się pęknięć. Jeżeli natomiast, wskutek zbyt dużej ilości wilgoci, rozwiną się grzyby, istnieje nawet ryzyko pęknięcia ściany.

Jak zapobiegać powstawaniu wilgoci?

W celu skutecznego zapobiegania powstawaniu wilgoci należy zadbać o dwie fundamentalne kwestie – efektywną izolację termiczną ścian (np. przy użyciu jakościowego styropianu) oraz o skuteczny system wentylacji (np. poprzez wentylację mechaniczną przy użyciu rekuperatora). Ocieplenie budynku styropianem zapobiegać będzie przedostawaniu się do ścian zimnego powietrza z zewnątrz, podczas gdy wentylacja zapewni odprowadzenie nadmiernej ilości pary wodnej poprzez odpowiednią wymianę powietrza.

Co więcej, należy także nieustannie utrzymywać taką temperaturę pomieszczeń, aby wilgoć nie mogła się rozwinąć. Powszechnie przyjmuje się, że optymalna temperatura ogrzewania powinna wynosić od 19°C do 21°C. Co równie istotne, systematyczne wietrzenie pomieszczeń sprzyja obniżeniu poziomu wilgotności powietrza.

Jak zwalczyć istniejącą już wilgoć?

W ramach usunięcia grzybów i pleśni, powstałych wskutek nadmiernej ilości wilgoci, najpierw należy zeskrobać ze ściany wierzchnią warstwę. Następnie tynk ściany, na którym pojawił się grzyb czy pleśń trzeba skuć, a dopiero później zastosować środek przeciw rozwojowi grzybów oraz pleśni. W tym przypadku możemy użyć naturalnego medium w postaci np. wody z octem w odpowiednich proporcjach czy też zdecydować się na specjalistyczny płyn przeciwgrzybiczy czy przeciwpleśniowy. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że decydując się na użycie tego typu preparatu, tuż po jego zastosowaniu nie powinno się przebywać w pomieszczeniu przez przynajmniej kilkanaście godzin.

Styropian Knauf Therm Technic Fasada EPS λ 40

Styropian Knauf Therm Technic Fasada EPS λ 40.

Styropiany Knauf Therm a zapobieganie powstawania wilgoci

Kluczowe aspekty w walce z wilgocią w budownictwie stanowią zatem dobrze funkcjonująca wentylacja oraz skuteczna termoizolacja. W przypadku zapewnienia optymalnego docieplenia budynku świetnie sprawdzają się styropiany Knauf Therm. Stanowią one gwarancję izolacji termicznej na najwyższym poziomie, co z kolei przekłada się na zapobieganie powstawania wilgoci.

Przeczytaj także: Styropian – przyjazny dla zdrowia użytkownika i wykonawcy

Zapoznaj się z pozostałymi wpisami na blogu

Europejski Zielony Ład a budownictwo

22 lutego 2024

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal), który został oficjalnie[…]

Z czym wiąże się druga nowelizacja dyrektywy EPBD UE?

6 lutego 2024

W grudniu 2023 roku Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie uzyskane[…]

Ulga termomodernizacyjna – kiedy i komu przysługuje?

29 stycznia 2024

Przez termomodernizację budynku możemy bezpośrednio wpłynąć na zmniejszenie wysokości rachunków za ogrzewanie. Co więcej,[…]

Wróć do listy wpisów na blogu