Expert
HYDRO
EPS 100 λ 36

KNAUF THERM Expert HYDRO EPS 100 λ 36

TEN PRODUKT JEST DEDYKOWANY DO

 • Izolacja termiczna podziemnych elementów konstrukcyjnych
 • Ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Drenaż (wraz z ułożoną dodatkowo włókniną)
 • Izolacja termiczna cokołów w ETICS (dawniej metoda „lekka-mokra” lub
  BSO)
 • Eliminacja liniowych mostków termicznych
 • Izolacja termiczna tarasów, także „zielonych” (bez ruchu kołowego)

OZNACZENIE WEDŁUG NORMY

Oznaczenie według normy:

EN 13163:2012+A1:2015:
EPS – EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)3,5

Dla prawidłowego stosowania płyt na elementach podziemnych obiektu należy wykonać na ich powierzchni funkcjonalną izolację przeciwwodną.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI WODOODPORNE

 • Płyty wytwarzane z formy, a nie cięte z bloku, co gwarantuje ich wysoką powtarzalność i wymiarowość oraz zwiększoną hydrofobowość
 • DUŻE WYMIARY PŁYTY 1200 x 600 mm – znacznie przyspieszają montaż
 • Drobnowymiarowa siatka oraz podziałka na powierzchni ułatwia docinanie i układanie płyt
 • System kanalików drenażowych gwarantuje odprowadzenie wody i wilgoci
 • Płyty są odporne na działanie kwasów humusowych w glebie
λ D Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,036
Głębokość stosowania [m] do 3
Kształt krawędzi Prostokątny - zakładka
Wymiary 1200 x 600
Grubość [mm] 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 150 (≥ 150)
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym [kPa] CS(10)100 (≥ 100)
Technologia produkcji Formowanie
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)3,5 (≤ 3,5%)
Gdzie kupić?
Inne produkty z kategorii: Styropian fundamentowy